Každý občan, který řádně vykonává svoji profesi a je v zaměstnaneckém poměr, musí každoročně odevzdávat daňové přiznání. Může se samozřejmě jednat i o právnickou osobu. Daňová přiznání jsou vlastně příjmy, které musí daná osoba přiznat podléhající dani kterou nám vyměřuje stát. V podaném daňovém přiznání se vyčíslí daň a ta už se pak porovná se zálohami, které již zaplacené byli. A potom ve výsledku se buď vracejí nebo vzniká dluh. Termíny pro odevzdání vašich příjmů se buď podává v písemné listinné formě vždy do 31.3. daného roku. Pokud si ale vyberete možnost podat přiznání elektronicky máte lhůtu ještě o měsíc delší.

Daňové přiznání

A jestli si každoročně vybíráte jako pomoc příslušného daňového poradce nebo snad advokáta váš čas se tím automaticky prodlužuje až do konce června. Někdy se vašem zaměstnání odevzdávají daňová přiznání za vás. A vy konkrétně jen doplníte pár detailů a samozřejmě podepíšete. Daňové přiznání jsou různé. Jako například: daň z přidané hodnoty, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daň silniční. I tak se v dnešní době nejvíce využívá podání v listinné formě. A převážně právnické osoby odvádějí daň elektronicky. Můžete využívat k elektronickému podání i datovou schránku. Zvažte si tedy sami její případné založení. Pokud byste to chtěli odesílat v klasickém formátu jako je PDF nebo odesílat z Excelu. Tak to prosím není možné. A v žádném případě se nechystejte daňové přiznání oskenovat a poslat. Daně elektronicky můžete například odeslat webu daňové správy.

daňové přiznání

Jsou tu i možnosti jako je odklad daňového přiznání, nebo opravné daňové přiznání. Toto opravné daňové přiznání můžete podat kdykoliv, a to mezi obdobím, kdy musíte řádně podat a mezi uplynutím lhůty pro jeho podání. A pokud doložíte opravné podání, na to předtím už se vůbec přihlížet nebude. Jako byste ho již nikdy nepodali. Pokud tedy nemáte daňového poradce termíny pro fyzické osoby k přiznání daní – daňové termíny v roce 2022 tedy jsou: 1.4.2022 – osobně nebo do 2.5.2022 elektronicky. pokud využijete služeb daňového poradce je datum 1.7. 2022. Ať už to děláte jakýmkoliv způsobem přeji jenom bezproblémové podání daňového přiznání. A také mnoho dalších úspěchů.