Já a moje výplata. Já, když mám výplatu, tak prostÄ› v prvé Å™adÄ› udÄ›lám to, že si vždycky schovám bokem pÄ›tistovku. Já si popravdÄ› každý mÄ›síc uschovám 500kÄ. Protože sice s tím tak, tak kolikrát vycházím, ale vždycky, když vím, že mám prostÄ› menší obnos, tak vždycky si tu pÄ›tistovku uschovám, protože pro mÄ› je to mnohem lepší a přínosnÄ›jší. A z toho si pÄ›knÄ› i nÄ›co naÅ¡etřím. Chápu, že nÄ›kteří lidé Å¡etÅ™it nedokážou a nemohou, protože si to nemohou dovolit, ale popravdÄ› se pÅ™iznám, že potÅ™eba je vždy nÄ›co odkládat. MÄ›li byste to opravdu vyzkouÅ¡et a i kdybyste si každý mÄ›síc mÄ›li odložit 100 KÄ, tak to prostÄ› udÄ›lejte.
 
Cesta
 
Protože i ta stokoruna vám udÄ›lá opravdu krásný obnos za 12 mÄ›síců, když to budete Å¡etÅ™it, prostÄ› potom budete rádi, že jste to opravdu uschovali. Vždy, když se stane opravdu nÄ›co důležitého, co si budete potÅ™ebovat zaplatit a opravdu nebudete mít, tak vždy sáhnete po tÄ›ch úsporách. Takže znovu, jeÅ¡tÄ› jednou opakuji, opravdu i 100 KÄ, i 50 KÄ vždy nÄ›co odložte. Protože opravdu, to se nahromadí. Chápu, že tÅ™eba to není jako nÄ›jaká tisícovka mÄ›síÄnÄ›, ale i tÄ›ch 50 KÄ, i ta stokoruna vám opravdu udÄ›lá hodnÄ› radosti. RadÄ›ji vždy opravdu tÅ™eba tu 100 KÄ si odkládejte, protože je to mnohem lepší a uÅ¡etříte si mnohem víc penÄ›z.
 
Věci a kytky
 
Snažte se to opravdu každý mÄ›síc dodržovat, ne že tÅ™eba Å™eknete, že teÄ opravdu nemáte a musíte to utratit. Ne, vždy si vezmÄ›te výplatu z bankomatu a běžte si ty peníze opravdu odložit, protože uvidíte, že to bude pro vás mnohem lepší. Uvidíte, že když opravdu ty peníze skuteÄnÄ› budete potÅ™ebovat a budete v nouzi, tak tyhle naÅ¡etÅ™ené peníze vám pomohou. Takže opravdu Å¡etÅ™ete, protože v dneÅ¡ní dobÄ› je to opravdu potÅ™eba. Každá koruna naÅ¡etÅ™ená se vždy hodí. Takže Å¡etÅ™te, protože co si uÅ¡etříte, tak budete mít a uvidíte, jak budete velice spokojeni.