Pořídili jste si chatu a rádi byste upravili zahradu podle vašich představ? Zdá se vám, že není půda dostatečně využita, že je sklon svahu příliš strmý a nahradilo by jej řešení v podobě vícestupňové terasy? Domníváte se, že by bylo vhodné odebrat část skrývky a nahradit jí úrodnější zeminou? Anebo potřebujete postavit na zahradě pergolu, altánek či přístřešek pro auto a bude nutné nejprve terén důkladně srovnat a zpevnit? Pak byste si mohli na tyto práce pozvat specializovanou firmu, protože se mohou objevit některé potíže, s nimiž si amatéři nemusí vědět rady.

rypadlo při práci

Co se může vyskytnout za problém, pokud situaci podceníte?

Sesuvy půdyzemní práce v Praze http://servisvirivychvan.cz/sluzby/vykopove-prace/, ale i kdekoli jinde, mohou být komplikovanou záležitostí v době, kdy je zemina příliš nestabilní, někde se propadá, jinde se sesouvá ze svahu atp. Jsou to například chatové oblasti na okraji lesa v pískovcových skalách, na okrajích vodních ploch či v nezajištěných prudkých svazích. Profesionálové znají postupy, s nimiž se sesuvům půdy může zabránit, anebo je alespoň výrazně omezit. Mohou vás také varovat a vhodně poradit, pokud se řítíte do nějakého maléru.

dvě barevné lopaty

Příliš tvrdá zemina – něco jiného je kopat výkop do běžné ornice, a jiné je to v jílu anebo ve stavební navážce plné sutin (zbytků cihel, betonu apod.). V průběhu hloubení lze také narazit na skálu a tehdy přichází na řadu speciální technika a technologické postupy. Nemějte však obavy, že by vám firma odřekla zakázku jen tehdy, pokud není terén podle jejich představ.

Úrazy – vykopat otvor do země se zdá snadné, ale pokud to bude nad vaše fyzické možnosti, je už jen krůček k tomu, zlomit si nohu, vykloubit rameno, a způsobit sobě i druhým mnoho dalších nepříjemností. Úrazy se mohou stát každému, mohou mezi nimi být i velmi nebezpečné, například při přeseknutí elektrického vedení v zemi, při zatopení stavební jámy vodou